ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี