ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี