ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี (ส่วนที่เหลือ)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจับสลากสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี