ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
← กลับหน้าหลัก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 โครงการ
  1) จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
  2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงตากิต - สุดเขตปฏิรูปที่ดินฯ

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 2 โครงการ
  1) ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทานหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2- บ้านครูติ๊ก อ.เมืองเพชรบุรี
  2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 6(บ้านป้าจำเนียร-บ้านป้ากิ่ง)ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย จำนวน 2 โครงการ
  1) ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ลำคลองหนองแก ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย
  2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขากลิ้ง หมู่ที่ 2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย

 

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::