ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

แผนที่จังหวัดเพชรบุรี
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก

 

แผนที่จังหวัด

 


 

 

แผนที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราขวิถี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3241-1645
พิกัด Google Map : 13.1106003,99.9458775
E-mail : [email protected]

 
← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::