ขยายขนาดตัวอักษร  

News & Information

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
← กลับหน้าหลัก
งานสอบราคา/ประกวดราคา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
สอบราคาปรับปรุงถนนสายนาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 16 กรกฎาคม 2557
สอบราคาก่อสร้างประตูน้ำฝาท่อ ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 3 จุด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 16 กรกฎาคม 2557
สอบราคาโครงการกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบลนาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 16 กรกฎาคม 2557
สอบราคาซื้อดินลูกรังพร้อมบดอัด จำนวน 5,721 ลูกบาศก์เมตร งานค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 16 กรกฎาคม 2557
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ม.2 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม 15 มกราคม 2557
สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก 15 มกราคม 2557
สอบราคาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมบ้านดอนผิวแดด ม.5 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร 14 มกราคม 2557
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อสภาพ จำนวน 10 รายการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 13 มกราคม 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 13 มกราคม 2557
ประกวดราคาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาวัง - ชะอำ กม.161+487 - กม.162+512 สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี 13 มกราคม 2557
ประกวดราราคาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาวัง - ชะอำ กม.160+455 - กม.161+487 สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี 13 มกราคม 2557
ประกวดราคาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาวัง - ชะอำ กม.162+512 - กม.163+522 สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี 13 มกราคม 2557
สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง 13 มกราคม 2557
ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ม.1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง 13 มกราคม 2557
ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ม.1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย 10 มกราคม 2557
สอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร รพ.สต.บางแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 9 มกราคม 2557
สอบราคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ ม.2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 8 มกราคม 2557
ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ม.1 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด 8 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อเครื่องภาพฉายทึบแสงและเครื่องอัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 8 มกราคม 2557
สอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ห้องเก็บของและห้องน้ำ อบต.บ้านแหลม ม.9 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม 8 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนชะอำ - ห้วยทรายใต้ กม.203+040 - กม.204+750 สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี 8 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนชะอำ - ห้วยทรายใต้ กม.197+582 - กม.202+707 สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี 8 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อขวดอาหารบ่มเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 8 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจอก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก 8 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 5 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 7 มกราคม 2557
สอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 7 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 7 มกราคม 2557
สอบราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 7 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่ง) จำนวน 3 คัน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 6 มกราคม 2557
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 6 มกราคม 2557


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::