ขยายขนาดตัวอักษร  


แผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 กำหนดนัดหมายงาน
ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อสั่งการของจังหวัดเพชรบุรี
ดูข้อสั่งการทั้งหมดข่าวประชาสัมพันธ์
ดูข่าวอื่นๆทั้งหมดหนังสือ/คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
ดูหนังสือคำสั่งทั้งหมด

ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::