ขยายขนาดตัวอักษร  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี


นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี


นางวันเพ็ญ มังศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรีมีประวัติศาสตร์ ยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมาก โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นบนภูเขาเตี้ยๆ ใกล้ตัวเมืองและพระราชทาน นามว่า พระนครคีรี เพื่อใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมือง

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระราชวัง ขึ้นอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี คือพระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน และด้วยความเชื่อที่ว่า อากาศชายทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวัง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ขึ้นที่ชายหาดชะอำ


ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 กำหนดนัดหมายงาน
ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อสั่งการของจังหวัดเพชรบุรี
ดูข้อสั่งการทั้งหมดข่าวประชาสัมพันธ์
ดูข่าวอื่นๆทั้งหมดหนังสือ/คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
ดูหนังสือคำสั่งทั้งหมด

ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::